Förhandlingen mellan Mullsjö kommun och Hamid Zafar är avslutad

Bild

Kommundirektör Lennie Johansson meddelar nu att förhandlingen med barn- och utbildningschefen Hamid Zafar kring hans anställning i Mullsjö kommun är avslutad.

Efter många förhandlingsomgångar har vi nått en överenskommelse. Vi är inte nöjda, men vi förstår att vi inte kommer att nå längre.

/Lennie Johansson, kommundirektör

Det var händelser som uppdagades i oktober förra året som ledde fram till att barn- och utbildningschefen arbetsbefriades.

Chefsjurist Lars-Åke Svensson har genomfört förhandlingen som nu avslutas. Sedan tidigare är Hamid Zafar uppsagd av Mullsjö kommun på grund av den förtroendekris som uppstod. Hamid Zafar får 9 månadslöner i uppgörelsen.

Lars-Åke Svensson bedömer det som att uppgörelsen är väl avvägd utifrån juridiska aspekter. Samråd har också skett med Sveriges kommuner och regioners (SKR) specialister.

Frågor besvaras av:
Lennie Johansson, kommundirektör 0392-140 02
Lars-Åke Svensson, chefsjurist 036-10 28 54

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 januari 2021