Du som ska vaccineras blir kontaktad!

illustrerad vaccinationsspruta

Mullsjö kommun fortsätter nu nästa steg i vaccinationerna mot Covid-19.

Vaccinationerna genomförs utifrån Folkhälsomyndigheten prioritetsordning och går hittills enligt plan.

Under januari utökar vi vaccinationerna och erbjuder vaccination till personer som har hemtjänstinsatser och personer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Detta utifrån den prioritering som Folkhälsomyndigheten har beslutat.

Du som ska vaccineras blir kontaktad!

Många ringer Mullsjö vårdcentral med frågor om vaccinering mot Covid-19. Vi vill upplysa om att den som står i tur att vaccineras kommer att bli kontaktad. Om det blir förändringar i prioriteringsordning eller om det blir aktuellt med massvaccinering framöver kommer detta att kommuniceras tydligt.

 • Den 28 december påbörjades vaccinationerna i Mullsjö och vi har därefter genomfört vaccinationer med det antal doser vi har blivit tilldelade.
 • I stort sett alla på kommunens äldreboenden har fått vaccin med den första dosen.
 • Det kan finnas några enskilda äldre som ännu inte blivit erbjudna vaccin eftersom deras hälsoläge inte möjliggjort det. De kommer erbjudas vaccin så snart hälsoläget tillåter.
 • Från och med 19 januari påbörjar vi vaccination med dos 2. Det är dock viktigt att det går minst 21 dagar mellan dos 1 och dos 2.
 • Vår absoluta ambition är att samtliga boende i Mullsjö kommuns särskilda boenden erbjuds ett fullt skydd under första halvan av februari.

 • Under januari utökar vi vaccinationerna och erbjuder vaccination till personer som har hemtjänstinsatser och personer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Detta utifrån den prioritering som Folkhälsomyndigheten har beslutat.
 • Alla berörda får ett brev med generell information om vaccinet och om vem man ska vända sig till för att få sitt vaccin.
 • Vaccinationerna kommer gå till på olika sätt för olika grupper. Den som har hemtjänst får ett vaccinationsintyg från kommunen och bokar därefter sin tid på Mullsjö vårdcentral. Den som får kommunal hälso- och sjukvård får vaccin i sitt eget boende av kommunens sjuksköterskor.
 • Närstående som bor tillsammans med någon som har hemtjänstinsats eller kommunal hälso- och sjukvård kommer också erbjudas vaccin.
 • Vi kommer inte ta betalt eftersom vaccinationerna är gratis.
 • Parallellt med vaccination av äldre påbörjas vaccination av vårdens medarbetare inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvård.

Kontakt

Senast uppdaterad:
15 januari 2021