Trollehöjdskolan fortsätter med undervisning i skolans lokaler

Regeringen har beslutat att ge kommunerna möjlighet till delvis distansbaserad undervisning i högstadiet.

Mullsjö kommun och Trollehöjdskolan väljer i nuläget att fortsätta med undervisning i skolan.

I beslutet om möjlighet till delvis distansbaserad undervisning trycker regeringen på skolans betydelse och vikten av att så långt det är möjligt bedriva undervisning i skolans lokaler. Detta för att gynna både lärande och trygghet för eleverna. Regeringen betonar att inga generella beslut tas utan det är viktigt att i samråd med regionala smittskyddsläkare bedöma hur läget ser ut i regionen och i kommunen.

Mullsjö kommun kommer i dagsläget inte att förlägga högstadiets undervisning delvis distansbaserad. Skolan vidtar däremot ett antal åtgärder för att minska trängsel och smittspridning. Vårdnadshavarare har fått information om beslutet och åtgärder via Tieto education.

Beslutet kan ändras om situationen ändras.

Senast uppdaterad:
12 januari 2021