Viktigt resultat för skolans förbättringsarbete

Glada elever med böcker i händerna i klassrummet och leker ute på rast på skolgården. En grupp barn slänger upp höstlöv i luften.

Resultatet av årets enkäter till elever och vårdnadshavare har sammanställts.

Enkäterna är en del av vårt kvalitetsarbete – ett viktigt underlag i vårt förbättringsarbete.

/Jenny Albers, Utvecklingsledare Mullsjö kommun

Under året har elever och vårdnadshavare svarat på frågor i en enkätundersökning om upplevelsen utifrån skolans uppdrag. Enkäterna är en del av vårt kvalitetsarbete – ett viktigt underlag i vårt förbättringsarbete, säger Mullsjö kommuns utvecklingsledare, Jenny Albers.

Elevenkäten går ut en gång per termin till alla elever i grundskolan och vårdnadshavarenkäten går ut varje höst till de som har barn årskurserna 2, 5 och 8. Vi har sammanställt svaren i ett antal punkter som visar vad majoriteten upplever. Varje skola arbetar vidare med åtgärder utifrån sina resultat.

Eleverna upplever att:

 • jag är trygg i skolan
 • lärarna tror på mig
 • läraren förklarar så jag förstår och beskriver vad jag behöver kunna
 • läraren hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
 • andra elever stör ordningen i klassrummet
 • det finns elever som inte följer överenskomna ordningsreglerna
 • skolarbetet är inte tillräckligt intressant

Vårdnadshavare upplever att:

 • mitt barn känner sig tryggt i skolan
 • jag och mitt barn känner till skolans ordningsregler
 • mitt barn kan delta i undervisningen utan att betala några betydande summor
 • vårdnadshavare faktiskt inte vet hur eleven kan påverka i skolan eller hur elever bemöter varandra
 • studieron i skolan kan bli bättre

Kontakt

Senast uppdaterad:
12 januari 2021