Nu asfalteras Sjövägen

Grusväg omgiven av träd en solig höstdag

Sjövägen och Björksätervägen asfalteras. Ett körfält hålls öppet, välj annan väg om det är möjligt.

Mullsjö Energi & Miljö AB´s arbete med råvattenledningen längs etappen Sjövägen och Björksätervägen i Mullsjö är klart. Måndag 19 oktober börjar arbete med asfaltering.

Nu börjar vår entreprenör arbetet med att rusta upp vägen inför asfalteringen. Vi förbättrar samtidigt trafiksäkerheten och framkomligheten i området.

  • Gång- och cykelvägen på sträckan Ljunggatan-Björksätervägen görs i ordning
  • Trottoarerna längs Björksätervägen breddas.
  • Asfaltering påbörjas vecka 44, arbetet beräknas vara klart i november.

Kör försiktigt

Ett körfält kommer att hållas öppet för framkomlighet och utryckningsfordon under tiden som arbetet pågår. Välj annan väg om möjligt, kör försiktigt och tänk på att det är en arbetsplats.

Vart ska jag åka?

Vår entreprenör kommer att hänvisa dig rätt antingen med skyltning eller flaggvakt.

Buller

Under tiden som arbetet pågår kan buller förekomma. Hoppas du har överseende!

Varför asfalterar vi inte förrän nu?

Eftersom Mullsjö Energi & Miljö AB har grävt djupt ner i vägarna och nytt material har fyllts igen så måste det få tid att sätta sig ordentligt. Risken är annars stor att asfalten blir ojämn. Därför har vi som regel att materialet under själva asfalten ska ligga ungefär 3-6 månader innan vi asfalterar.

Tyvärr har detta medfört störningar för de boende och verksamheter i området, vilket gör att vi asfalterar tidigare än vad som var planerat. Vi hoppas att det ändå ska vara värt allt besvär när gatan blir hel och fin igen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 oktober 2020