Kollektivtrafiken inför skol- och jobbstart

Buss kör på landsväg en solig sommardag

Nu reser fler kollektivt till arbete och skola. Välj gärna andra färdsätt om du har möjlighet.

Nu när skolan startar och många kommer tillbaka till sin arbetsplats efter semestern förväntas fler resa med kollektivtrafiken i Jönköpings Län. Om du har möjlighet, ta gärna cykeln istället för bussen och välj alternativa tider för resan till och från jobbet.


Råd för dig som resenär:

  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tänk på att vi alla har ett personligt ansvar att minska smittspridningen.
  • Har du möjlighet att välja annat färdsätt? Gå, cykla eller samåk i rusningstrafik under morgon- och eftermiddag/kväll. 
  • Tänk på att kollektivtrafiken främst är till för de som inte har ett annat resealternativ.
  • Ha god framförhållning och välj gärna tidigare eller senare avgångar än du normalt brukar.
  • Respektera förarens bedömning av att bussen inte kan tillåta fler resande så att trängsel inte uppstår. Invänta om det är möjligt nästa avgång. 
  • Undvika att planera aktiviteter som innebär att större grupper behöver resa samtidigt i kollektivtrafiken.
  • Kontakta gärna Länstrafikens kundcenter på 0771-444 333 vid behov för frågor angående din planerade resa.

Jönköpings Länstrafiks hemsida Länk till annan webbplats.finns mer information.

Senast uppdaterad:
17 augusti 2020