Besöksförbud på äldreboenden

Bild

Endast de som arbetar och bor i lokalerna får tillträde.

Besöksförbud på äldreboenden, korttidsboende och gruppboenden med anledning av Coronaviruset.

Med anledning av Coronaviruset och dess spridning genomförs tillfälligt besöksförbud på kommunens äldreboenden, korttidsboende och gruppboenden.

Det innebär att ingen som inte arbetar i eller bor där får tillträde till lokalerna.

Undantag för anhöriga vid vård i livets slutskede

Undantag görs för anhöriga och närstående för vård i livets slutskede. Personal kommer i detta läge att kontakta anhöriga efter sjuksköterskas bedömning.

Besöksförbudet vidtas för att skydda våra mest utsatta grupper från smitta

Vi behöver också se att kommunens personal förblir friska så att de kan ta hand om våra vårdtagare och brukare.

Anhöriga som är berörda kontaktas

Anhöriga som är berörda av besöksförbudet kommer att kontaktas av respektive boende. Vi kommer också hjälpa till med andra typer av kontakter via distansmöten.

Vänligen respektera detta besöksförbud. Beslutet gäller tills vidare.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 mars 2020