Fortsatt koliforma bakterier i dricksvattnet i Sandhem

Vatten rinner från en kökskran

Du som använder det kommunala dricksvattnet i Sandhem ska koka vattnet innan förtäring. Rekommendationen gäller tills vi lämnar annan information.

Här får du uppdaterad information så länge det finns koliforma bakterier i Sandhems vattenledningssystem.

Koka vattnet

Du som använder det kommunala dricksvattnet i Sandhem ska koka vattnet innan förtäring. Tänk även på att använda kokt vatten till tandborstning och se till att små barn inte dricker vatten i samband med dusch eller bad. När du sköljer grönsaker ska du också använda kokt vatten, liksom till kaffebryggaren och när du ska göra is.

Rekommendationen om att koka vattnet kvarstår tills du får annan information.

Uppdatering fredag 11 oktober klockan 09.15

Alla prover som togs i onsdags visar att vattnet är tjänligt utan anmärkning. Nya prover tas idag fredag och vi kommer kunna ge svar om dem på måndag.

Kokningsrekommendationen kvarstår trots bra provresultat.

Läs under uppdateringen från onsdag 9 oktober om Livsmedelsverkets regler kring hävandet av kokningsrekommendation.

Uppdatering torsdag 10 oktober klockan 11.15

Arbetet med att hitta orsaken till de koliforma bakterierna i dricksvattnet fortsätter.

Vi behöver nu hjälp av dig som bor i Sandhem och:

  • är ansluten till det kommunala dricksvattennätet
  • och har egen brunn på fastigheten

Kontrollera så att ditt egna brunnsvatten inte är påkopplat på ledningar med kommunalt dricksvatten. Denna typ av påkopplingar förekommer runtom i hela landet och har vid några tillfällen varit orsak till att det kommunala dricksvattnet har förorenats.

Läs mer i dokumentet Hjälp oss hitta felkopplingar(pdf 490 kB) , 488.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi inväntar preliminära resultat från gårdagens provtagning. Resultaten kommer under natten. Uppdatering publiceras i morgon.

Mullsjö Energi och Miljö fortsätter spola ledningssystemet med klor.

Uppdatering onsdag 9 oktober klockan 11.45

Mullsjö Energi och Miljö ser att åtgärderna med spolning av ledningssystem och klorering börjar ge resultat.

De prover som togs i början av veckan visar nu att vi har tjänligt vatten i alla provpunkter förutom en. Där är vattnet tjänligt med anmärkning. Det innebär att vi ännu inte kan säga med säkerhet att läget har stabiliserat sig helt och hållet i ledningsnätet.

Därför kvarstår rekommendationen om att koka dricksvatten vid förtäring.

Enligt Livsmedelsverkets regler kring att häva kokningsrekommendation är det viktigt att resultatet på alla provpunkter ska vara tjänligt utan anmärkning, vid två på varandra följande provtillfällen.

Provtagningen fortsätter och på fredag får vi preliminära resultat. Om resultaten är utan anmärkning, behöver vi göra en till provtagning med resultat utan anmärkning, innan vi kan häva kokningsrekommendationen.

Uppdatering tisdag 8 oktober klockan 13.00

Tyvärr visar proverna som togs i fredags att det fortfarande finns misstänkta koliforma bakterier i en del av proven.

Mullsjö Energi och Miljö fortsätter spola ledningssystemet i Sandhem och fortsätter med klorering.

Rekommendationen är att fortsätta koka dricksvatten vid förtäring.

Uppdatering måndag 7 oktober klockan 14.50

Under helgen har spolningen av ledningsnätet i Sandhem fortsatt. Det finns nu klorerat vatten i alla ledningar. Det är bra om du spolar vatten i alla kranar på din fastighet. På så vis vet du att du har klorerat vatten i hela ditt eget ledningsnät också.

Prover togs i fredags och svar på dem väntas natten till tisdag. Kokningsrekommendationen kvarstår. Nya prover har tagits idag måndag.

Utredning om varför problemen har uppstått fortsätter parallellt med övriga åtgärder.

Uppdatering fredag 4 oktober 09.30

Vattenreservoaren är rengjord, vi fortsätter att spola ledningsnätet och olika felkällor håller på att uteslutas. De högst uppmätta värdena finns i södra delen av Sandhem.

Uppdatering torsdag 3 oktober klockan 08.20

På torsdagmorgon börjar vattnet i Sandhem att kloreras. Det kan ge en annan lukt på vattnet. Kloreringen används för att döda bakterier i alla delar av ledningsnätet. Du ska ändå fortsätta att koka vattnet tills dess att provtagningar visat att bakterierna är borta.

Arbetet Mullsjö Energi och Miljö, MEMAB, gör nu består av två delar:

  • Vi vidtar åtgärder för att bli av med bakterierna, till exempel genom spolning och klorering.
  • Arbete med att hitta källan till föroreningen pågår också. Idag kommer även högreservoaren att rengöras.

Uppdatering onsdag 2 oktober klockan 08.20

De preliminära provsvaren från de prover som togs i måndags visar på fortsatt förekomst av koliforma bakterier i dricksvattnet i Sandhem. Arbetet med felsökning och åtgärder fortsätter. Nya prover tas under onsdagen. Kokningsrekommendationen kvarstår.

Uppdatering måndag 30 september klockan 13.45

Under veckan fortsätter vi att spola vattenledningssystemet. Utökad provtagning fortsätter enligt kontrollprogram. Vi kan inte ge besked om hur lång tid det tar innan vattnet är tjänligt. Att det tar lång tid beror på att vi vill vara fullkomligt säkra på vattenkvaliteten.
Rekommendationen om att koka vattnet kvarstår.

Uppdatering söndag 29 september klockan 12.45

Vi har fått information om att de sex stycken prover som tog i fredags eftermiddag har misstänkta koliforma bakterier i alla proven.

Vi har kunnat se en liten förbättring. Vi fortsätter att spola ledningssystemet i Sandhem. Rekommendationen till allmänheten är fortsätta koka dricksvatten vid förtäring. På måndag kommer en utrustning för klorering av dricksvattennätet installeras i vattenverket i Sandhem.

Uppdatering söndag 29 september klockan 11.15

Igår eftermiddag tog Mullsjö Energi & Miljö AB, MEMAB, 6 stycken nya prover på vattennätet i Sandhem, idag söndag får vi provsvar.

MEMAB spolar i ledningsändarna för att omsätta vattnet i ledningsnätet. Detta pågår hela helgen (ca 10-15 kbm/h) och fortsätter på måndag. Informationsblad har delats ut i brevlådor i Sandhem.

Kontinuerlig provtagning

Vi fortsätter att ta prover regelbundet och söka efter orsaken.

Koka det du äter/dricker

Du kan duscha, tvätta, diska, tvätta händerna men allt vatten du ska förtära ska kokas.

Det räcker att ge vattnet ett uppkok, så att det bubblar rejält. Här finns Livsmedelsverkets kokningsrekommendation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska alltid koka vattnet om din vattenleverantör, Mullsjö Energi och Miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ber dig att göra det. Så länge som föroreningskällan inte är lokaliserad eller flera provtagningar i rad visar att bakterierna är borta, kan situationen snabbt försämras.

För att underlätta för skolköket i Sandhem får de hjälp med sitt vatten.

Inte E-coli

Det har förekommmit uppgifter i media om att det är E-colibakterier i dricksvattnet men vi förtydligar att det inte har hittats några E-colibakterier i det kommunala dricksvattnet i Sandhem.

Information

Vi informerar löpande här och på kommunens facebooksida, det har satts upp affischer i Sandhem och information har lagts i brevlådor.

Mer fakta om bakterier i vatten:

Livsmedelsverket: mikrobiologiska parametrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket: när du måste koka dricksvattnet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Senast uppdaterad:
12 oktober 2019