Misstänkta bakterier i dricksvattnet i Sandhem

Rinnande vatten från en kran

Vi har konstaterat att vi har misstänkta koliforma bakterier i en punkt i dricksvattnet i Sandhem. Punkten är Sandhems skola.

Koka dricksvattnet

Vid provtagning i en punkt har misstänkta koliforma bakterier registrerats. Vi rekommenderar att du som bor i Sandhems tätort kokar det kommunala dricksvattnet innan förtäring. Rekommendationen om att koka vattnet gäller fram till fredag eftermiddag. Rekommendationen kan ändras. Vattnet går att använda till bad, tvätt men inte som dricksvatten.

Fler prover tagna

Fler dricksvattenprover i det kommunala dricksvattnet är tagna, svaren väntas fredagförmiddag.

Vi uppdaterar löpande

Vi uppdaterar vår webbplats med information löpande.

Vid frågor

id frågor kontakta Claes Johansson, VA-chef på Mullsjö Energi och Miljö AB, telefon 0392-140 62

Senast uppdaterad:
25 september 2019