Kommunen inför felparkeringsavgifter

En parkeringsskylt mot bakgrund av blå himmel

Mullsjö kommun gör som Habo och inför trafikövervakning.

Det är i första hand en trafiksäkerhetsfråga

Beslutet om trafikövervakning togs på fullmäktiges sammanträde den 20 augusti 2019 och nu hoppas kommunen på en bättre trafiksituation.

- Det är i första hand en trafiksäkerhetsfråga men vi kommer även se till att våra lokala trafikföreskrifter efterföljs. Nu hoppas vi på en bättre trafiksituation i kommunen och att trafikanter parkerar där det är anvisat, säger ordförande i tekniska nämnden Lars Eriksson (kd) och Esbjörn Pettersson teknisk chef.

Räddningstjänst och utryckningsfordon ska alltid ha fri passage, gång- och cykeltrafikanter ska inte behöva tvingas ut i gatan på grund av felparkeringar och handikapparkeringar ska respekteras.

Start kring årsskiftet

Mullsjö kommun har tagit beslut om att använda samma avtal som Habo kommun gällande trafikövervakning och nu förbereds för uppstart. Avtal kommer tecknas med ett företag som kommer övervaka parkeringarna på offentlig plats i Mullsjö kommun.

- Målet är att bevakningsföretaget påbörjar arbetet till årsskiftet, säger Esbjörn Petersson, teknisk chef i Mullsjö.

Felparkeringsavgifter

Framöver kan den som parkerar fel alltså få betala en parkeringsavgift. De avgifter detta kan komma att innebära för felparkerare kommer tillfalla Mullsjö kommun.

Det kommer vara olika avgifter beroende på vilken trafikförodning som parkeraren bryter mot.

Vi kommer ge mer information innan vi påbörjar den nya trafikövervakningen.

Bättre ordning i Habo

I november förra året införde grannkommunen Habo felparkeringsavgifter. Där anser man att trafiksituationen blivit bättre och att parkeringsordningen har förbättrats avsevärt.

Senast uppdaterad:
23 september 2019