Polis och kommun i samråd

Två poliser runt ett mötesbord tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson. 

Mullsjö kommun och polisen i möte om gemensam lägesbild för att sätta in rätt åtgärder kring problemen med främst skadegörelse och droger.

Vi har pratat om en bredare polisnärvaro och hur polisen kan synas mer i samhället

Mullsjö kommun och polisen träffades under onsdagen för att få en gemensam lägesbild och kunna sätta in rätt åtgärder kring problemen med främst skadegörelse och droger i Mullsjö.

Skadegörelse

Kommunen har för närvarande mycket problem med skadegörelse. Under 2019 har det bland annat eldats i och kring byggnader, krossats fönster, hoppats på tak och klottrats för stora värden.

Både polis och kommun är i behov av ett utökat samarbete och närvaro i Mullsjö på grund av den problematik som finns för tillfället.

Spaningsarbete - tre gripna

Polisen arbetar med olika typer av polisiärt arbete i kommunen och poängterar att det inte är alltid som polisens arbete syns utåt. Efter en tids dolt och riktat arbete kunde till exempel tre personer gripas i Mullsjö förra veckan. De är nu misstänkta för att sälja narkotika.

- Det är tack vare ett spaningsarbete som vi kunde gripa dessa tre, säger Kristoffer Axell, gruppchef för områdespolisen.

Tät samverkan

Polisen i Jönköping och Mullsjö kommun träffas regelbundet för att få en gemensam bild av hur det ser ut i samhället. Utöver det har kommunen just nu nästan daglig kontakt med polisen för att så effektivt som möjligt sätta resurserna där de behövs mest.

- Att arbeta brottsförebyggande är viktigt både för polis och kommun och det är bra att vi har ett tätt samarbete, säger Nicklas Rang, säkerhetssamordnare i Mullsjö kommun.


Kontakt

Senast uppdaterad:
22 september 2019