Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 3-5 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-03-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
12 februari 2024