Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 36-39 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-01-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
12 december 2023