Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 12-16 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-04-30

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
8 april 2024