Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 18-21 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-03-31

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
9 mars 2020