Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1-2 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-02-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
29 januari 2024