Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Paragrafer

§ 94-98 sekretess

Datum när anslaget sätts upp

2019-12-03

Datum när anslaget tas ner

2019-12-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2019