Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 64-66 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-12-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
9 november 2020