Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Paragrafer

§ 64-66 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

2020-11-09

Datum när anslaget tas ner

2020-12-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2020