Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 34-38 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-12-08

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
16 november 2021