Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 3 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-10-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
2 oktober 2023