Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 31 - 38

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-05-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
30 april 2024