Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 33-39

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-05-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Masrias Ohlsson

Senast uppdaterad:
22 april 2024