Valnämnden

Organ/Nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 9 - 14

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-05-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
18 april 2024