Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 20-30

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-04-17

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
26 mars 2024