Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 15-29

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-04-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
25 mars 2024