Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 10 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-03-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
6 mars 2024