Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 13-19

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-03-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
5 mars 2024