Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1 - 8

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-03-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
5 mars 2024