Valnämnden

Organ/Nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1 - 8

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-03-04

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
9 februari 2024