Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 7-20

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-03-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Maria Ohlsson

Senast uppdaterad:
9 februari 2024