Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1-12

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-02-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
6 februari 2024