Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1 - 9

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-02-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
6 februari 2024