Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1-6

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-02-17

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Maria Ohlsson

Senast uppdaterad:
26 januari 2024