Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 129-141

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-01-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
28 december 2023