Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer

§ 126-142

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-01-12

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Maria Ohlsson

Senast uppdaterad:
21 december 2023