Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 70 - 82

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-01-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
20 december 2023