Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 119-128

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-12-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
28 november 2023