Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 141 - 154

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-12-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
28 november 2023