Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 104-118

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-11-21

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
30 oktober 2023