Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 102-112

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-11-18

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Maria Ohlsson

Senast uppdaterad:
27 oktober 2023