Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-10-09

Paragrafer

§ 71-80

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-11-07

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Maria Ohlsson

Senast uppdaterad:
16 oktober 2023