Kommunstyrelsens personalutskott

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 41 -50

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-10-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
2 oktober 2023