Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildnintsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 88-101

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-10-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Maria Ohlsson

Senast uppdaterad:
2 oktober 2023