Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 82-93

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-09-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
5 september 2023