Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 33 - 40

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-09-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
5 september 2023