Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 28-32

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-07-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
4 juli 2023