Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 73-81

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-07-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
30 juni 2023