Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 90 - 103

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-07-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
27 juni 2023