Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 117 - 119

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-07-12

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
20 juni 2023