Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 19 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-07-06

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
14 juni 2023